Pure Werfkracht helpt bij leerlingenwerving

Krijgt uw school te maken met krimp? Merkt u ook dat de keuze voor ‘de school om de hoek’ niet meer vanzelf­sprekend is? Deze ont­wikkelingen vragen om een andere benadering van nieuwe ouders en leerlingen: communiceren vanuit een wervende kracht!

Wij werken vanuit de driepoot identiteit, presentatie en gedrag actief aan een wervende communicatie­strategie. Onze praktische aanpak maakt uw school voelbaar zichtbaar. 

Identiteit
In het werkgebied identiteit richten we ons op de kern van uw school. Waar ligt de oorsprong? Wat zijn de unieke, sterke kanten en de kernwaarden van uw organisatie? Waarom kiezen ouders en leerlingen voor uw school? Of juist niet. De bedoeling van uw school is het vertrekpunt.

In een kort onderzoekstraject analyseren we samen met u waar uw school voor staat, wat haar uniek maakt en waaraan de omgeving de school herkent. De positie van uw school en de kansen en keuzes op het gebied van profilering en leerlingenwerving worden glashelder. Deze kansen vertalen we met u naar concrete, realistische doelen en een compacte communicatiestrategie.

Presentatie
Als een school duidelijk zichtbaar is en helder communiceert waar ze voor staat, kunnen en ouders (en leerlingen) een realistisch beeld krijgen en gemakkelijker een school kiezen. Het draait om de juiste presentatie.

Samen kijken we of de identiteit van uw school goed naar voren komt in de huidige communicatie en of de middelen (oriënterende) ouders en leerlingen optimaal aanspreken en informeren.

De middelen moeten aansluiten bij de verwachtingen van de lezer, de ‘tone-of-voice’ van teksten moet passen bij de doelgroep en het beeldmateriaal moet de boodschap versterken. Een eigentijdse huisstijl en de slimme vertaling ervan in communicatiemiddelen zal de identiteit en de boodschap van uw school versterken.

Gedrag
In het directe contact met leerkrachten, ouders en leerlingen wordt de schoolkeuze bepaald. Draagt u in woord en daad uit wat u belooft?

Wij begeleiden en trainen zowel teams als leerkrachten om hun eigen gedrag in te zetten als positief beïnvloedingsmiddel. In al het contact met ouders, collega’s en leerlingen. Zo zult u ouders en leerlingen niet alleen binnen halen, maar ook ze ook betrekken als ambassadeurs. Tevreden ouders en blije leerlingen zijn de beste pr voor uw school…

Krachtige combinatie
Identiteit, presentatie en gedrag zijn in samenhang een versterkende en wervende combinatie. Er ontstaat synergie.

Hebt u zelf al duidelijk zicht op de identiteit van uw school of is er recentelijk geïnvesteerd in een nieuwe huisstijl? Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om ons in te zetten voor verbetering van één of twee van de drie vlakken. Wij werken dan ook vanuit wat er al is, met oog voor de kracht van de combinatie.

We zien ernaar uit om eens kennis te maken en samen vrijblijvend de mogelijkheden te inventariseren!