Spreken voor groepen

Spreken voor groepen: toehoorders boeien in hoofd en hart

Wil je leren hoe je presentaties kunt maken die er toe doen en waarbij je zelf plezier hebt aan het presenteren?

De kunst van spreken voor groepen biedt je concrete handvatten om betekenisvolle presentaties in woord, beeld en daad te ontwikkelen. Je leert hoe je jouw unieke persoonlijkheid inzet om contact te maken met je toehoorders en ze optimaal te betrekken bij je onderwerp.

Presenteren is spelen met de wisselwerking tussen inhoud en interactie. Dat betekent keuzes maken in wat je vertelt en hoe je het gaat vertellen.

Centraal staat de vraag:
Wat wil je dat je toehoorders na afloop denken, voelen en weten?

We werken aan:

  • de essentie van je inhoudelijke boodschap
  • contact maken met je publiek
  • toehoorders betrekken bij je verhaal door interactiemomenten in te bouwen
  • PowerPoint of andere ondersteunende middelen slim inzetten

We oefenen met basale technieken als:

  • stemgebruik
  • fysieke houding
  • oogcontact en aandachtverdeling
  • pauzes en stiltes benutten

Je leert flexibel inspelen op onverwachte situaties zoals:

  • vragen of weerstand van je toehoorders
  • falende apparatuur

En we helpen je verrassende ingangen voor jouw verhaal te vinden, die zorgen dat je toehoorders geboeid blijven en zich aangesproken voelen in hoofd en hart.