Opening Integraal Kindcentrum

OCC-IKC-De-Piramide-portfolio

Inte­grale kind­centra zijn in op­komst. In het belang van het kind inte­greren ze basis­onderwijs met kinder­op­vang, peuter­speel­zaal en welzijns­activi­teiten.

IKC De Piramide is kop­loper in Zoeter­meer en Anke Lagendijk heeft ze op gebied van communicatie begeleid bij de lancering en de nieuwe huisstijl ont­worpen. Kleur­rijk en krachtig. Pas­send bij de naam, identi­teit en gewenste uit­stra­ling van het inte­graal kind­centrum. Ook de complete set communi­catie­middelen komt van haar hand.