Imago-onderzoek onderlegger voor schoolplan

Voor het Kalsbeek College in Woerden heeft Caroline van Amerongen een imago-onderzoek verricht voorafgaand aan de nieuwe schoolplanperiode. De uitkomsten zijn meegenomen in de planvorming, waardoor het Kalsbeek nu nog bewuster de aantrekkelijke school midden in de Woerdense samenleving kan zijn. Daarnaast heeft ze een nieuw wervingsconcept ontwikkeld en voorzien van leerlinggerichte teksten.

“Caroline heeft met ons het voorlichtingsmateriaal voor de school samengesteld. Ook heeft zij  een imago-onderzoek uitgevoerd en heeft zij meegedacht bij het formuleren en verbeelden van onze kernboodschap. Bij dit alles laat zij op een creatieve en professionele manier  zien te beschikken over een breed scala aan vaardigheden op het gebied van communicatie en conceptontwikkeling. Caroline werkt met een doordachte theoretische onderbouwing.” Daan Zwaneveld, voorzitter CvB Kalsbeek College, Woerden