Hoe zorg ik voor een effectieve ouderavond?

Thema-avond: De effectieve ouderavond

Verwachtingen uitspreken als basis voor samenwerking

De samenwerking tussen ouder en leerkracht kan stevig onder druk komen te staan als het kind zich niet naar verwachting ontwikkelt of functioneert. Een ouderavond biedt een goede gelegenheid om het contact tussen ouders en de school te optimaliseren. Door wederzijdse verwachtingen af te stemmen verbetert de communicatie. Wederzijds vertrouwen groeit en dat komt de samenwerking ten goede.

Thema-avond
Wij organiseren in nauwe samenwerking met de school een thema-avond voor ouders en leerkrachten
Centraal staan de vragen:

  • Wat verwacht je van elkaar wanneer het niet zo goed gaat met het kind?
  • Wat doe je wanneer je het niet eens bent over de aanpak van het kind?

Werkwijze
Wij spelen een aantal herkenbare en aansprekende praktijksituaties.
We inventariseren samen met de ouders en leerkrachten wat beide partijen in een dergelijke situatie van elkaar nodig hebben.
Daarna nodigen we ouders en leerkrachten uit oplossingsgericht mee te denken over de geschetste dilemma’s.
Ten slotte mogen ouders en leerkrachten het verloop van het gesprek actief beïnvloeden door de acteurs gerichte opdrachten te geven.

Meer weten? Neem contact op met Nicoline