Fusietraject drie VSO scholen

OCC-STIP-VSO-Utrecht-portfolio

Sommige op­dracht­en zijn ware cadeau­tjes. Zo ook het fusie­traject voor drie samen­werkende VSO scholen in Utrecht die Anke Lagendijk heeft begeleid.

Na een succes­vol naamgevings­traject – waar­bij we dicht zijn gebleven bij de kern­waarden Samen­werkend Talent­gericht Indivi­dueel Praktisch onder­wijs – volgde het huis­stijl­traject en de ontwik­ke­ling van vele doel­tref­fen­de uitingen.