Elk kind op de best passende school

Positioneringsonderzoek: Hoe vergroot je de kans dat elk kind op de best passende school komt? 
Een groot positioneringsonderzoek in opdracht van onder andere de Alliantie Voort­gezet Onderwijs, Scholengroep Rijk van Nijmegen maakt duidelijk hoe aanstaande brugklasleerlingen, hun ouders en hun leerkrachten tegen de 20 deelnemende schoollocaties in Nijmegen aankijken en al dan niet voor de school kiezen. Voor de deelnemende scholen een rijke bron van informatie die direct te vertalen is in het leerlingwervingstraject. Voor de bestuurders een extra strategisch document. Heel bijzonder dat concurrerende schoolbesturen zo in openheid hebben samengewerkt in het belang van de leerling. Meer informatie via Caroline van Amerongen

nijmegen