Positionering en huisstijl OBO

OCC-OBO-portfolio2

De Openbare Basisschool Overvecht (OBO) is een excellente school met vier locaties en ruim 600 leerlingen. De mooie resultaten die het gedreven team met de leerlingen behaalt, hebben we beter zichtbaar gemaakt in de wijk door ons te richten op positionering, naamgeving, vormgeving en de nieuwe middelenmix.